Utmarksplan AS

Plankompetanse Valdres

Utmarksplan AS er et planleggingsfirma etablert i Valdres. Firmaet har sin base i Øye, og er eid og drevet av daglig leder Knut Vidar Svanheld.

Daglig leder har formalkompetanse i planlegging og forvaltning av naturressurser fra distriktshøyskolen i Sogndal og Universitetet på Ås (tidl. NLH).

I tillegg har daglig leder mer enn 10 års erfaring som kommunal planlegger og saksbehandler, har utarbeidet et 20-talls reguleringsplaner i Valdres, har vært innleid som rådgiver for utbyggere i kontakt med kommuner, bistått med søknader til det offentlige osv.

Daglig leder er grunneier på Tyinkrysset, og har sittet på grunneier sin ”side av bordet” i vanskelige planleggings-, avtale- og utbyggingssituasjoner.

Utmarksplan AS har opparbeidet et solid kontaktnett med fagkompetanse innen blant annet arkitektfirmaer, advokater, geologer og biologer. I dette kontaktnettet ligger også personer og firmaer som jobber med utviklingsprosjekter, markedsarbeid og finans.

Styret i Utmarksplan AS består av daglig leder samt Dag Erik Henaug som styreformann. Henaug har erfaring innen finans og eiendomsutvikling, blant annet et større boligprosjekt på Hønefoss.

Våre tjenester

Utmarksplan AS kan yte bistand innen flere felt knyttet til arealplanlegging etter plan- og bygningsloven, men firmaet sitt hovedfokus er rettet mot utarbeiding av reguleringsplaner.Med reguleringsplan menes:

 • selve den fysiske planleggingen med veier, tomter osv.
 • digital framstilling av reguleringskart på SOSI-format
 • utarbeiding av reguleringsbestemmelser
 • Utarbeiding av planbeskrivelse
 • Utarbeiding av risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Utarbeide analyse av veier med profiler og skråningsutslag
 • Enkle 3D-skisser

Vi kan også bistå i prosesser på forskjellig nivå innen planlegging med råd, analyser og konkrete planprodukt. Eksempler på dette er

 • Bistand med innspill til kommuneplanprosessen
 • Bistand med tanke på merknader til kommune- eller reguleringsplaner
 • Utarbeiding av dispensasjonssøknader
 • Prosjektering og byggesøknad av hytteveier. Utmarksplan AS har lokal godkjenning for slik prosjektering.
 • Generell veiledning/ rådgiving i forbindelse med prosjekter
 • Kan holde foredrag om forhold rundt planlegging for grunneierlag, sameier og lignede

Utmarksplan AS kan ellers tilby gode priser og et godt nettverk.

Ta kontakt for en utforpliktende prat.