Lengdeprofil for veg

Lengdeprofil av veg viser dokumentasjon på stigningsforhold både visuelt og i promille. Dette er god dokumentasjon til byggesøknader. Prinsippet kan også brukes til å måle stigningsforhold i andre sammenhenger