Plan for hytter og veg i bratt terreng

3D-visualisering av planlagt hyttefelt med veier og hytter. Illustrativt i forhold til landskapstilpassing, nær- og fjernvirkninger osv. 3D-visualiseringa kan gjøres fra alle vinkler og avstander.