Plankompetanse Valdres

Utmarksplan AS er et planleggingsfirma etablert i Valdres. Firmaet har sin base i Øye, og er eid og drevet av daglig leder Knut Vidar Svanheld.

Daglig leder har formalkompetanse i planlegging og forvaltning av naturressurser fra distriktshøyskolen i Sogndal og Universitetet på Ås (tidl. NLH).

I tillegg har daglig leder mer enn 10 års erfaring som kommunal planlegger og saksbehandler, har utarbeidet et 20-talls reguleringsplaner i Valdres, har vært innleid som rådgiver for utbyggere i kontakt med kommuner, bistått med søknader til det offentlige osv.

Daglig leder er grunneier på Tyinkrysset, og har sittet på grunneier sin ”side av bordet” i vanskelige planleggings-, avtale- og utbyggingssituasjoner.

Utmarksplan AS har opparbeidet et solid kontaktnett med fagkompetanse innen blant annet arkitektfirmaer, advokater, geologer og biologer. I dette kontaktnettet ligger også personer og firmaer som jobber med utviklingsprosjekter, markedsarbeid og finans.

Styret i Utmarksplan AS består av daglig leder samt Dag Erik Henaug som styreformann. Henaug har erfaring innen finans og eiendomsutvikling, blant annet et større boligprosjekt på Hønefoss.