Våre tjenester

Utmarksplan AS kan yte bistand innen flere felt knyttet til arealplanlegging etter plan- og bygningsloven, men firmaet sitt hovedfokus er rettet mot utarbeiding av reguleringsplaner.Med reguleringsplan menes:

 • selve den fysiske planleggingen med veier, tomter osv.
 • digital framstilling av reguleringskart på SOSI-format
 • utarbeiding av reguleringsbestemmelser
 • Utarbeiding av planbeskrivelse
 • Utarbeiding av risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Utarbeide analyse av veier med profiler og skråningsutslag
 • Enkle 3D-skisser

Vi kan også bistå i prosesser på forskjellig nivå innen planlegging med råd, analyser og konkrete planprodukt. Eksempler på dette er

 • Bistand med innspill til kommuneplanprosessen
 • Bistand med tanke på merknader til kommune- eller reguleringsplaner
 • Utarbeiding av dispensasjonssøknader
 • Prosjektering og byggesøknad av hytteveier. Utmarksplan AS har lokal godkjenning for slik prosjektering.
 • Generell veiledning/ rådgiving i forbindelse med prosjekter
 • Kan holde foredrag om forhold rundt planlegging for grunneierlag, sameier og lignede

Utmarksplan AS kan ellers tilby gode priser og et godt nettverk.

Ta kontakt for en utforpliktende prat.