Horisontalplan for veg

Horisontalplanen tilsvarer veg i «Plan for hytter og veg i bratt terreng». Horisontalplanen viser lengde, knekkpunkt og radius på svinger, samt utslag på skråning og fylling.