Tverrprofil for veg

Eksempel på tverrprofil veg. Slike kan lages for hver 10. meter av en vei, og illustrer godt hvordan vegen blir seende ut i terrenget etter hvert som en går framover. Også grei dokumentasjon både til byggesøknader og til reguleringsplaner.